Parasollens historie

Parasollen var oprindeligt forbeholdt dem med magt og status.

Parasollens oprindelse

De første eksempler på anvendelsen af parasoller kan dateres mere end 4.000 år tilbage til det antikke Egypten, samt Assyrien, Indien og Kina. Her fungerede de dels som solafskærmning, men også i høj grad som magt- og statussymboler for de højere klasser. I Europa var det grækerne og italienerne, der introducerede parasollen og det franske ord parasol stammer da også fra det italienske ord parasole (para= ”at beskytte mod” eller ”afværge” / sole=”sol”).

På denne platte fra ca. 300 f.Kr. ses Cybele, naturens gudinde, og Nike, personificeringen af sejr, kørende i en vogn trukket af to løver. Derudover ses parasollen, som et royalt symbol, båret af en præst.

Parasollen forsvinder og dukker op igen

I Europa forsvandt parasollen stort set efter Romerrigets fald, men vendte stærkt tilbage igen i 1.500-tallet i Italien, hvor den blev brugt som et værdighedstegn hos paver og præster, båret af tjenere. Også adelen i Frankrig, begyndt at bruge dem for at bevare den lyse hus, som blev anset som værende smukkere end solbrændt hud. Ja, solbrændt hus ansås ligefrem som vulgært. I 1.700- og 1.800-tallet blev parasollen derfor en fast del af den vestlige damemode.

Parasollens popularitet ses ofte i kunsten

Parasollen ses også ofte afbilledet i kunsten, når det finere herskab portrætteres.

Her ses f.eks. to billeder af den italienske kunstmaler, Anatolio Scifoni (1841-1884), hvor billedet til venstre simpelthen hedder ”den røde parasol”. Billedet til højre bærer titlen ”det surmulende barn” (frit oversat).

Parasoller til alle

Når vi taler om en parasol nu om dage, så tænker de fleste af os nok på en parasol til haven eller terrassen, som typisk er placeret i en parasolfod af en slags. Parasollen har stadig samme funktion, nemlig at afskærme for solen, men i dag betragtes den ikke som et magt- eller statussymbol.

Man afskærmer heller ikke for solen for at bevare den lyse hud, da den solbrændte hud faktisk er blevet ret populær. Man solafskærmer snarere for at undgå solskoldning og for at opnå en behagelig temperatur at opholde sig i.