Garanti og reklamation

Din garanti

GardinHuset yder dig 2 års garanti på vores produkter.

Fra udvalgte leverandører er garantien udvidet til 5 år på indvendig og udvendig solafskærmning.

Dato fra hvornår din garanti starter, er den dato der står på din bon eller faktura.

Hvis produktet har været udsat for hårdhændet anvendelse, eller ikke er anvendt efter korrekt anvisning, frafalder garantien.

Reklamation

Har GardinHuset leveret og monteret?

Har du valgt at benytte vores service fra start til slut, hvor vi opmåler, leverer og monterer, er vi med dig hele vejen. Vi udbedrer det, der ikke er i orden på dit leverede produkt.

Har du en reklamation, skal du, som dokumentation for reklamationen, indsende et foto af fejlen til [email protected].

Skriv gerne en beskrivelse af fejlen og evt. hvordan den er opdage/opstået. Du vil herefter blive kontaktet, med henblik på at vi kan udbedre fejlen, eller der igangsættes et nyt produkt, hvorefter vi kommer og udskifter.

 

Har du selv valgt at måle op og/eller montere?

Ved reklamation på produkter hvor du selv har foretaget opmåling og/eller montage af produktet i din egen bolig, skal du indlevere produktet på den adresse, hvor du har købt produktet. Dette fordi vi ikke har været til stede i din bolig.

 

Afgørelse om udbedring

I GardinHuset forholder vi os til, at det er leverandøren/producenten’s afgørelse, der er afgørende for, hvorvidt vi kan levere nyt produkt eller udbedring af dit indleverede produkt.

Hvis en tilkendegivet reklamation bliver afvist fra leverandøren/producenten, kan der ikke tilbydes erstatning uden omkostninger for dig.

Ved en afvisning fra leverandøren/producenten kan du ikke påkræve, at GardinHuset forestår udbedring eller udskiftning.

 

Antal dage for udbedring

Der kan gå op til 30 dage, til fejlen på produktet er udbedret, eller til levering af nyt produkt. I særlige tilfælde kan der gå lidt længere tid, hvilket du bliver orienteret om, inden vi går i gang med udbedringsprocessen.