EU-krav til markiser

Standard SS-EN 13561
“Udvendig solafskærmning – Funktions- og sikkerhedskrav”.
Markisens ydeevnen angives med vindklasse, som vises herunder.

CE-mærkede produkter

GardinHuset produkter til udvendig solafskærmning er CE-mærket og testet i overensstemmelse med denne standard. CE-mærkningen af færdige produkter opfylder derfor de krav, der stilles.

Vindklassificering viser hvilken maximal vindhastighed, vores udvendige solafskærmning er beregnet til at kunne benyttes i.

Brug af en markise, parasol eller screen i vind kan udgøre en risiko. Det gælder ikke blot på en markise, men også skader på mennesker, bygninger og andet.

Label med CE-mærkningen vises på alle solgte markiser. CE-certifikatet angiver vindklassen.

Vindklasse 1

Produktet kan være ude i en vindhastighed op til et maksimum på 5,5 til 7,4 m/s (20-27 km/t). Det svarer til en vindstyrke 4 på Beaufort skalaen, der beskrives som jævn vind og moderat brise.

Vinden bevæger kviste og små grene. Støv og løst papir hvirvles op og mindre bølger med hyppige skumtoppe.

Vindklasse 2

Produktet kan være ude i vindhastighed op til et maksimum på 7,5 til 10,4 m/s (28-37 km/t). Det svarer til en vindstyrke 5 på Beaufort skalaen, der beskrives som frisk vind og frisk brise.

Små træer begynder at svaje. Bølger på vandet er middelstore med mange skumtoppe, evt. skumsprøjt.

Vindklasse 3

Produktet kan være ude i vindhastighed op til et maksimum på 10,5-13,4 m/s (38-48 km/t). Det svarer til en vindstyrke 6 på Beaufort skalaen, der beskrives som hård vind.

Store grene bevæger sig. Bølger på vandet er store med hvide skumtoppe overalt.